Första Hjälpen och HLR online

Fysiska utbildningar i första hjälpen tvingades på grund av coronaviruset att ställas in under 2020. Nu har ni möjlighet att få ta del av Första Hjälpen-kurser i det digitala rummet.
Wake up consulting AB erbjuder Första Hjälpen / HLR-utbildning online.

Första hjälpen / Hjärt-Lung-Räddning online är ett nytt sätt att utbilda. Det som vi tidigare gjort tillsammans i samma lokal, kanske på er arbetsplats, har alla medarbetare nu möjlighet att få vid sin egen dator via Zoom. Denna onlinekurs innehåller, precis som den fysiska varianten, aktivitet, övningar och delaktighet. Var och en av medarbetarna kommer öva på golvet hemma, tillsammans med mig som utbildare – live på nätet. Jag som utbildare ser deltagarna och ger feedback samt svarar på frågor live. Första hjälpen / HLR online är en livekurs till skillnad mot en förinspelad webbkurs.

Att lära sig att rädda liv ger trygghet. Att få öva handgreppen inger mod att agera. Kunskap och medmänsklighet är viktigare än någonsin. Genom Första hjälpen/ HLR online kan vi sprida livräddande kunskap! Även om våra fysiska utbildningar tvingats ställas in, slutar jag inte utbilda Genom att boka in en Första hjälpen/ HLR online kan ni på er arbetsplats säkerställa att ni har tillräcklig och adekvat kunskap i Första hjälpen för att uppnå Arbetsmiljöverkets föreskrift: Första Hjälpen och Krisstöd (AFS 1999:7)