Om Wake up consulting AB

Jag som driver Wake up consulting AB heter Isabelle Jeanneau. I mitt företaget har jag i huvudsak två verksamheter: Coaching och utbildning i Första Hjälpen/HLR.
Sedan 1998 har jag utbildat människor i Första Hjälpen och HLR för Röda Korset. 2017 fick jag möjlighet att certifiera mig så att jag kan hålla utbildningar även i egen regi. I och med det kan jag vända mig till företag som vill utbilda sin personal i denna livsviktiga kunskap. Genom åren har det hänt att deltagare från kurser jag hållit kontaktat mig och berättat om insatser, ibland direkt livräddande, de gjort. Den kunskap och övning de fått på en kurs jag hållit har gjort att de hade modet att ingripa. De ”vågade göra något hellre än inget” som någon sa. Varje av dessa historier driver mig. Jag vet utbildning i Första Hjälpen gör skillnad på riktigt!
Under våren 2020 har jag även certifierat mig i Svenska Rådet för Hjärt Lung Räddning, för att även kunna hålla kurser i Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning:s kursupplägg.

Utöver utbildningar i Första Hjälpen och HLR är jag livscoach och certifierad sedan 2016.
Genom frågvisa samtal hjälper jag människor att hitta vad de vill förändra i livet och vilka steg de behöver ta för att komma dit. Även de personer jag coachat vittnar om att våra samtal gjort skillnad för dem i livet. Det är jag tacksam för att få vara en del i.

Min verksamhet är baserad i Uppsala där jag bor. Dessutom arbetar jag online med hela landet som arbetsfält. Både när det gäller Första Hjälpen-utbildningar och coaching.

Jag ser fram emot att höra av dig.
Ta hjälp och lär för livet!